Email: customerservice@jctezloan.com | Office Schedule: Monday - Friday 9:00 AM - 6:00 PM | LANDLINE: (02) 8294 9708 GLOBE: +639178676881
“SUPPORTED OVER THOUSANDS FILIPINOS IN REACHING THEIR DREAMS!”

Paano Pwede Pakinabangan ang Real Estate Property Mong Hindi Nagagamit

Habang sinasanay natin ang ating mga sarili sa mga pagbabagong kaakibat ng new normal, dapat lang na balikan natin ang mga naantalang plano.  Paano kung ang mga magagandang plano ay nangangailangan ng resources gaya ng pera?  Kung ikaw ay may hindi nagagamit na real estate property, paano mo ba ito pwede pakinabangan? Maaari itong paupahan o gamitin para sa sangla titulo na loan. Ilan ito sa mga tatalakayin natin na pwede mong gawin.

Paupahan

Ang real estate property ay maaaring lote lamang, bahay at lupa, office space sa sarili mong lupa, o condo unit na ikaw ang nagmamay-ari. Lahat ito, bilang spaces, ay pwede mong pakinabangan sa pagpapaupa. Maaaring paupahan ito for residential purposes at maaari ring for businesses. Lalo pa ngayon na maraming nawalan ng trabaho, ang pagtatayo ng negosyo ay isang paraan para maitawid ang mga araw-araw na gastusin.  Maaaring ang property mo ang hinahanap ng mga nais mag-negosyo para magsimula.

Sarili Mong Negosyo

Tutal sarili mo na ring property, maaari ka ring magsimula ng sarili mong negosyo rito. Ang condo unit ay pwedeng gawing mini office para sa client-based services katulad ng consultancy, advertising, design at iba pang digital services. Pwedeng palagyan ang house and lot ng store front para sa mini-market kung ito ay matatagpuan sa gitna ng barangay na malayo sa kabayanan.

Ang mga bakanteng lote ay in na in ngayon dahil sa madali i-observe ang social distancing sa mga ganitong lugar nang hindi mo nararamdaman ang discomfort. Pwedeng magtatag ng food business sa ganitong property o di kaya ay gamitin ito para sa loose hardware tulad ng graba, bato, sand, at clay. Maaaring iconvert din ang bakanteng lote sa garden; patok ngayon ang paghahalaman.

Gamitin Para sa Sangla Titulo Loan

Bukod sa pagpapaupa at pagnenegosyo, maaari pa rin gamitin ang bakanteng lote para mag-avail ng sangla titulo loan. Maaaring magamit ang pondo na ito para sa emergencies lalo na sa panahon ngayon kung kailan mas nangingilag ang mga bangko sa pagpapahiram.  Sa loan na may collateral, mas makakatiyak kang ikaw ay makakahiram. Pwede rin gamitin ang pondo para palawigin ang iyong established nang negosyo o para sa pagpapaganda ng iyong quality of life sa pamamagitan ng bagong kotse o ng home renovations.

Sa sarili niya, ang isang real estate ay isa pa ring appreciating asset. Habang tumatagal, nagmamahal lamang ang halaga nito. Ngunit hindi rin kailangan maghintay para lubos na mailabas ang potential ng iyong unused real property. Maaari itong pagkakitaan sa pagpapaupa, sa pagnenegosyo at maaring gamitin para sa sangla titulo loan sa panahon ng pangangailangan.

By |2020-10-26T06:29:18+00:00October 26th, 2020|Loan Tips|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment